AKTUALNOŚCI

Nabór do projektu: „ Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

Nabór do projektu: „ Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

Fundacja Kobieta Nowego Czasu działając we współpracy z PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. ogłasza nabór do projektu: „ Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach programu operacyjnego Ministerstwa i Polityki Społecznej: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

 

Beneficjentami projektu mogą być zarówno osoby, które nie korzystały z pomocy instytucji pomocowych, jak i osoby, które są Klientami takich instytucji ( m.in. GOPS, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, organizacji pozarządowych, w tym korzystających z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem). Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W ramach projektu odbędą się spotkania edukacyjne, gdzie osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie lub narażone na przemoc w rodzinie, dowiedzą się m.in. o przysługujących im prawach, procedurze „Niebieskie Karty”, środkach prawnych umożliwiających izolację sprawcy przemocy w rodzinie od osoby pokrzywdzonej, w razie potrzeby skorzystają z indywidualnej porady prawnej w zakresie spraw dotyczących przemocy w rodzinie.

 

Spotkania odbywać się będą w układzie: 4 godziny na tematykę spotkania + 2 godziny na indywidualne porady prawne. Spotkania będą prowadzone przez kadrę ekspercką tj. wykładowca bloku psychologicznego – dwie godziny lekcyjne, wykłądowca bloku prawnego – dwie godziny lekcyjne, Radca prany prowadzący indywidualne porady prawne – dwie godziny zegarowe.

 

Podczas spotkań zapewniamy wyżywienie (obiad+ przerwy kawowe), opiekę nad dziećmi uczestników, materiały szkoleniowe (materiały merytoryczne, notatnik, długopis, pamięć USB), ubezpieczenie uczestników i ich dzieci, zwrot kosztów dojazdu na miejsce spotkania. Lokalizacja spotkań: miasto Poznań.

 

Jeśli Jesteś zainteresowana udziałem w projekcie, to prześlij swoje zgłoszenie na: kontakt@kobietanowegoczasu.org

W temacie maila prosimy wpisac: „ Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie” – zgłoszenie a w treści wiadomości swoje imię, nazwisko, adres mail oraz telefon.

Zapisz się do newslettera

Dołącz do nas i otrzymuj najnowsze informacje
róże
Jesteśmy częścią grupy: spoldzielnie.org